Taksonomia polskiej sprawozdawczości finansowej już w XBRL

kwi 20 2010

Zakończył się właśnie kluczowy etap prac nad najnowszym produktem firmy HLB Sarnowski & Wiśniewski – oprogramowaniem XBRL, umożliwiającym ujednolicenie formy prezentowania i wymiany informacji biznesowych.  Eksperci z HLB opracowali na potrzeby programu całościową taksonomię sprawozdawczości  finansowej w Polsce według Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym.

Po otrzymaniu pod koniec minionego roku dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  prace nad oprogramowaniem XBRL autorstwa HLB Sarnowski & Wiśniewski nabrały tempa. Kluczowym elementem projektu było opracowanie taksonomii norm i wymogów ujawniania informacji w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Obecnie tworzone  są kompleksowe narzędzia pozwalające w sposób przejrzysty i bezproblemowy na tworzenie i generowanie sprawozdań finansowych zgodnych ze standardami XBRL.

Oprogramowanie XBRL umożliwia automatyzację procesu szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej w pierwszej kolejności na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorców (sprawozdawczość finansowa w grupach kapitałowych), a następnie wraz ze wzrostem popularności standardu XBRL, również na zewnętrzne potrzeby przedsiębiorstw (obowiązki informacyjne spółek, będących w publicznym obrocie, sprawozdawczość na potrzeby ogłoszenia informacji w Monitorze Polski B, sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych uczestników rynku, w tym np. do banków i instytucji finansowych).

Automatyzacja procesu sprawozdawczości finansowej zakłada przede wszystkim wprowadzenie jednolitego standardu transmisji danych biznesowych, co zapewni możliwość porównania i analizowania danych z różnych źródeł, skróci czas oraz koszty obróbki danych oraz ograniczy możliwość wystąpienia błędów, które są nieuchronne w procesie manualnego wprowadzenia danych pomiędzy różnymi systemami.