Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Transfer Pricing Manager

sty 13 2009

Specjaliści Sarnowski & Wiśniewski, dążąc do stałego rozwoju i ulepszania oferowanych produktów, opracowali Moduł analityczny, stanowiący rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Transfer Pricing Manager, wspomagającego proces sporządzania dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi.

Moduł analityczny jest narzędziem umożliwiającym współpracę oprogramowania TPM z systemem finansowo-księgowym klienta. Dzięki funkcjonalności modułu możliwy jest import do programu TPM danych pochodzących z systemu księgowego w celu przeprowadzenia analizy, zmierzającej do dokonania identyfikacji transakcji na potrzeby sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Moduł analityczny umożliwia bieżące monitorowanie wartości poszczególnych transakcji w roku podatkowym oraz automatycznie wskazuje transakcje, dla których powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji. Narzędzie pozwala na grupowanie zaimportowanych danych księgowych według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów, obejmujących kontrahentów operacji gospodarczej oraz rodzaj transakcji. Moduł analizy danych aplikacji TPM wyposażono ponadto w rozbudowaną wyszukiwarkę, pozwalającą na szybkie i sprawne wyszukanie zaimportowanych zapisów księgowych. Możliwe jest wyszukiwanie według parametrów systemu księgowego, a także według parametrów programu TPM.

Produkt może zostać dostosowany do systemu finansowo-księgowego klienta oraz wzbogacony o dedykowane funkcje i rozwiązania dostosowane do specyfiki danej grupy kapitałowej. Moduł analityczny jest już z powodzeniem stosowany przez szereg klientów Sarnowski & Wiśniewski, wykorzystujących oprogramowanie TPM jako narzędzie wspomagające proces zarządzania ryzykiem cen transferowych.