Rachunki bankowe lokat terminowych

sty 24 2018

Rachunki bankowe lokat terminowych też trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu – interpretacja KIS

Podatnicy muszą podawać urzędowi skarbowemu wszystkie rachunki bankowe – dotyczy to również rachunków bankowych lokat terminowych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09 października 2017 roku, nr 0111 – KDIB3 -1.4018.2.2017.1.KO)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Informacje:

SWGK Podatki Sp. z o.o.

tel. 61/866 67 88,

email: podatki@swgk.pl