Przegląd jakości Executive Office HLB International

wrz 30 2012

Z uwagi na fakt przynależności HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. do międzynarodowej sieci  HLB International, realizowane przez nas usługi,  w szczególności badania sprawozdań finansowych, podlegają cyklicznym przeglądom koordynowanym przez Executive Office HLB International. Ostatnia kontrola według wytycznych dotyczących ogólnych procedur kontroli jakości, określonych w ISQC 1 miała miejsce w czerwcu 2012 roku.

Przeglądowi poddano:

  • wewnętrzny system kontroli jakości (obowiązujące zasady 
    i procedury),
  • strukturę zarządzania firmą,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Z zadowoleniem informujemy, że po raz kolejny audyt jakości przeszliśmy bez zastrzeżeń.