Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej na ponad 1,2 mld PLN

paź 20 2011

Spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski zakończyła prace nad prospektem emisyjnym Krajowej Spółki Cukrowej. W prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. brało udział konsorcjum w którego skład weszły: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Baker& McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. K. z siedzibą w Warszawie oraz HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za część audytorską projektu.

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. polega na sprzedaży akcji Spółki przez Skarb Państwa wyłącznie osobom uprawnionym: obecnym pracownikom i plantatorom. Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79 proc. kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości ponad 1,2 mld pln.