Proponowane zmiany w L4 za czas ciąży

kwi 04 2018

Proponowane zmiany w L4 za czas ciąży

W dniu 01.03.2018r. wpłynął do Sejmu, a w dniu 20.03.2018r. został skierowany do pierwszego czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt zakłada przeniesienie ciężaru wypłaty świadczeń chorobowych spowodowanych ciążą na budżet państwa już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Na chwilę obecną zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu pracy za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego spowodowanego ciążą pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Finansuje więc je z własnych środków.

Po nowelizacji ustawy już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego wypłacany byłby zasiłek chorobowy oczywiście w wysokości 100% podstawy wymiaru świadczenia, a nie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy jak do tej pory.

W uzasadnieniu zmian czytamy, że tak sposób funkcjonowania świadczeń ma za zadanie przekonanie pracodawców do zatrudniania młodych kobiet.