Premiera programu EXR i portalu exrpoland.pl

paź 20 2011

Trwające ponad dwa lata prace nad autorską aplikacją HLB Sarnowski & Wiśniewski do tworzenia sprawozdań finansowych - EXR Easy XBRL Reporting- dobiegają końca.      

Premiera programu i ogólnokrajowa kampania reklamowa rozpoczną się już na początku listopada, wraz ze startem portalu exrpoland.pl. Serwis internetowy w całości poświęcony aplikacji, oprócz możliwości zakupu licencji na  EXR Easy XBRL Reporting,  udostępniać będzie darmową wersję demonstracyjną programu, materiały szkoleniowe oraz najważniejsze informacje o aplikacji.  

EXR Easy XBRL Reporting, to innowacyjne narzędzie do sprawozdawczości finansowej, oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Program EXR służy do sporządzania sprawozdań finansowych w sposób zautomatyzowany w oparciu o nowatorską technologię XBRL wykorzystywaną m.in. dla celów raportowania finansowego na giełdach w Singapurze, Nowym Jorku i Tokio.

HLB Sarnowski & Wiśniewski jako pierwszy w Polsce podmiot stworzyło kompletną taksonomię na podstawie Ustawy o rachunkowości, w przygotowaniu jest obecnie taksonomia w oparciu o MSR/MSSF. Taksonomia jest słownikiem definiującym pojęcia występujące w sprawozdaniu finansowym, pozwalającym na zawansowane przetwarzanie i publikację danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.  

Innowacyjność projektu EXR znajduje potwierdzenie w przyznaniu HLB Sarnowski & Wiśniewski dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.