Premie regulaminowe w podstawie zasiłków chorobowych

lut 20 2018

Premie regulaminowe w podstawie zasiłków chorobowych

Jak wspomnieliśmy tydzień temu obok omawianych już premii regulaminowych bardzo często spotykanym składnikiem wynagrodzenia jest premia uznaniowa. Jej charakter i sposób udzielania jest zupełnie inny niż premii regulaminowej. O ile premie regulaminowe są wartościami konkretnie opisanymi w regulaminach płac, a ich wypłata powinna być cykliczna, tak premii uznaniowej nie wiążą już tak mocno sformalizowane zasady.

Kiedy zatem mamy do czynienia z premią uznaniową? Jej sposób funkcjonowania
w przedsiębiorstwie również powinien być opisany w regulaminie płac lub innym obowiązującym akcie. Charakteryzuje ją jednak właśnie element uznaniowości. Przyznajemy ją zatem wówczas gdy jesteśmy zadowoleni z pracy, a jej wysokość zależy właśnie od uznania pracodawcy. Nie ma tak jak w przypadku premii regulaminowych sztywno określonych przedziałów, czy nawet konkretnych kwot
w wysokościach których premia powinna zostać przyznana. Nie cechuje jej także koniczność cyklicznego przyznawania.

Taki sposób funkcjonowania premii powoduje, że do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych wliczamy ją w kwotach faktycznie wypłaconych. Za miesiące w których premia została przyznana, a w której pracownik był także nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych nie uzupełniamy wartości premii do kwot jakie pracownik otrzymałby gdyby pracował cały obowiązujący go czas. Taki sposób naliczania świadczenia ma bezpośredni związek z faktem, że premia i jej wysokość mogą być pracownikowi przyznane, ale wcale nie muszą.

W praktyce, choć niezwykle rzadko spotkać możemy się z sytuacją, gdzie na wysokość premii nie ma wpływu absencja chorobowa. Jeśli zatem w regulaminie płac lub innym akcie jasno wskażemy, że choroba nie ma wpływu na wysokość premii, wtedy nie wliczamy jej do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Niemniej jednak w przypadku kontroli ZUS będziemy musieli taki stan faktyczny jakoś potwierdzić. Zatem jeśli dany pracownik przez 3 miesiące z rzędu otrzymał np. 500,00zł brutto premii uznaniowej miesięcznie i w kolejnym miesiącu pomimo choroby otrzymał taką samą wartość, dla kontrolujących jasnym będzie, że składnik nie jest zupełnie zmniejszany za czas choroby, a co za tym idzie nie należy ujmować go w podstawie wymiaru świadczeń.

Kontakt:  tel. 61 866 67 88, hr@swgk.pl