Posiłki dla pracowników, a składki ZUS

cze 06 2018

Posiłki dla pracowników, a składki ZUS

Na chwilę obecną jedyną dopuszczalną możliwością finansowania posiłków dla pracowników bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, jest  postępowanie zgodnie z BHP. Przepisy pozwalają zapewnić posiłek profilaktyczny dla odpowiednich grup pracowników o okresie zimowym, który trwa od 01 listopada do 31 marca. Aby spełnić warunki, BHP musi określić wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym. Na tej podstawie należy zgłosić się do firmy cateringowej i zamawiać posiłki zgodnie z kalorycznością określoną przez BHP.

Aktualnie nie ma możliwości nieopodatkowania posiłków profilaktycznych w okresie od 01 kwietnia do 31 października. We wskazanym okresie można zastosować zwolnienie z podstawy wymiaru składek ZUS do wysokości 190 zł miesięcznie zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Ustaw z dnia 28.09.2017 poz. 1949.

Niestety od wartości posiłków w porze letniej pracownicy zobowiązani będą do płacenia zaliczki na podatek dochodowy, a po przekroczeniu 190 zł należały oskładkować nadwyżkę.

Nie zalecamy z korzystania ze zwolnienia zapisanego w par. 2 ust 1 pkt 26 wyżej cytowanego rozporządzenia, które mówi o możliwości zwolnienia ze składek artykułów, przedmiotów i usług odsprzedawanych pracownikom po cenach preferencyjnych. W interpretacji indywidualnej znak DI/100000/43/1447/2017 ZUS zanegował taką możliwość argumentując że zwolnienie to nie obejmuje zakupu żywności.