Podatek od nieruchomości, gdy współwłaściciel prowadzi działalność gospodarczą

lut 07 2018

Podatek od nieruchomości, gdy współwłaściciel prowadzi działalność gospodarczą

Sam fakt, że współposiadacz gruntu (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, nie jest wystarczająca do zakwalifikowania tego gruntu jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (i opodatkowania wyższą stawką podatku od nieruchomości). Konieczne jest jeszcze ustalenie faktycznego sposobu wykorzystywania tego gruntu. Odmienne rozumienie przepisów jest niezgodne z Konstytucją.

(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., sygn.. akt SK 13/15)

Zapraszamy do współpracy!
SWGK Podatki Sp. z o.o.

ul.Wojskowa 4, 60-792 Poznań
podatki@swgk.pl,
tel. 61/866 67 88