PIT do końca stycznia 2019r.

lis 27 2018

PIT do końca stycznia 2019r.

W dniu 9 listopada 2018r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 2126 Ustawę z dnia 4 października 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejszą dla nas informacją wynikającą z niej jest to, że skraca nam się termin na wystawienie
i przesłanie do Urzędów Skarbowych deklaracji rocznych składanych za pracowników i osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych. Chodzi przede wszystkim o deklaracje PIT 11, PIT 8C oraz IFT.

Deklaracje musimy przekazać do odpowiednich Urzędów Skarbowych do końca stycznia 2019r. Pracownikom i współpracownikom indywidualne deklaracje przekazać musimy najpóźniej do końca lutego 2019r.

Zmiana jest pochodną tego, że do 2019r. Krajowa Administracja Skarbowa rozliczać będzie deklaracje za podatników, bez konieczności składania przez nich informacji rocznej. Podstawą wyliczeń naszych zeznań przez KAS będą właśnie informacje przekazane przez przedsiębiorców do końca stycznia po roku podatkowym. Tak przygotowane rozliczenie podatkowe będziemy mogli zatwierdzić logując się na strony Ministerstwa Finansów. Oczywiście możemy wybrać także tradycyjną metodę rozliczania się z fiskusem składając osobiście deklaracje roczne.