Pieniądze na umowy o dzieło do odliczenia w uldze B+R

sty 04 2018

Pieniądze na umowy o dzieło do odliczenia w uldze B+R

Wydatki z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych do nich mogą stanowić koszty kwalifikowane na potrzeby tzw. ulgi na prace badawczo-rozwojowe, nawet jeżeli nie zostaną nabyte od jednostek naukowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 7 listopada 2017 r. (I SA/Po 728/17).

 

Zapraszamy do współpracy!

Zadzwoń lub napisz do nas: 61/866 67 88 lub podatki@swgk.pl