Oskładkowanie i opodatkowanie ekwiwalentu za odzież roboczą

mar 27 2018

Oskładkowanie i opodatkowanie ekwiwalentu za odzież roboczą

Jednym z obowiązków Pracodawcy jest wypłacanie pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Art. 237(7) § 1 z Kodeksu Pracy mówi o tym, że Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze ze względu na wymagania BHP.

Natomiast zgodnie z art. 237(9) Kodeksu Pracy Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za poniesione koszty. Wypłacony pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest przychodem ze stosunku pracy.

Za koszty prania odzieży roboczej uważa się:

  • wodę,
  • prąd,
  • koszt środków piorących,
  • jak również koszt czasu oraz pracy pracownika.

 Jednym ze sposobów ustalania ekwiwalentu jest wzorowanie się na cenach prania poszczególnych części odzieży. Raz ustalony ekwiwalent powinien być wypłacany w ustalonych odstępach czasu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega zwolnieniu od podatku, jeżeli zostanie obliczony i przyznany w oparciu o cennik pralni.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie wlicza się do podstawy wymiaru składek, a tym samym nie podlega oskładkowaniu.