Od 30 kwietnia zwolnienie ze składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

kwi 25 2018

Od 30 kwietnia zwolnienie ze składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

W związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców, od 30 kwietnia 2018r. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą miały możliwość nie opłacania składek ZUS przez okres 6 miesięcy.

Zgodnie bowiem z art. 18 ust 1 ustawy : Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Oczywiście każdy z przedsiębiorców ma możliwość zrezygnowania z ulgi i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na normalnych warunkach.

Zauważyć należy jednak, że zwolnieniu podlegają jedynie składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) czyli składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa. Zwolnieniu nie podlega składka zdrowotna, którą za pośrednictwem ZUS przekazujemy do NFZ. Pamiętajmy także, że ulga obejmuje tylko i wyłącznie przedsiębiorcę, a nie osoby u niego zatrudnione.