Obowiązek złożenia deklaracji ZUS IWA

sty 23 2018

Obowiązek złożenia deklaracji ZUS IWA

Przypominamy, że do końca stycznia 2018r. należy sporządzić i przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklarację ZUS IWA wymaganą za 2017r., niezbędną do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek taki spoczywa na płatnikach składek zgłaszających w 2017r. do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Zauważyć należy, że przeliczając ilość zgłoszonych osób nie bierze się pod uwagę wymiaru czasu pracy, a ilość osób zatrudnionych
i zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli zatem po zsumowaniu wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowymi i podzieleniu wartości przez ilość miesięcy, w których przedsiębiorca zgłaszał osoby do ubezpieczenia wypadkowego otrzymamy wynik 9,5 lub wyższy, ciąży na nas obowiązek sporządzenia i przesłania do ZUS deklaracji ZUS IWA.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją wdrożenia usługi outsourcingu kadrowo-płacowego w Państwa przedsiębiorstwie:

Informacje: tel. 61/866 67 88 lub hr@swgk.pl