Nowe formularze zasiłkowe

lis 21 2017

W związku z upraszczaniem formularzy, od 27 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił 9 nowych, uproszczonych formularzy zasiłkowych. Nowymi drukami są:

  • wniosek o zasiłek macierzyński - symbol ZAM (zastąpił wniosek ZAS-54),
  • wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego - symbol ZUR (zastąpił wniosek ZUS-ZS-WUR-01),
  • wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego - symbol ZAS-23,
  • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat - symbol ZAS-36,
  • zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim - symbol ZAS-15,
  • zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego - symbol ZUM (zastąpił wniosek ZUS-ZS-ZUM-01),
  • oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego - symbol ZAS-26,
  • oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka - symbol ZAS-33,
  • zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania - symbol ZAS-9.

Wszystkie nowe druki znajdziesz pod tym likiem.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu: 61/ 866 67 88 lub pisząc na adres: hr@swgk.pl