Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

mar 20 2018

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt rozporządzenia zmieniający stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nowe przepisy zakładają zmianę stopy procentowej składki z obecnego 3,60% do 3,33%.

Spowoduje to obniżenie składki wypadkowej dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, która zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2179) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Zatem jeśli przepisy wejdą w życie, od 1 kwietnia 2018r. wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla w/w osób wyniesie 1,67% podstawy wymiaru składki.