Nowa podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla osób przebywających na urlopach wychowawczych

paź 30 2018

Nowa podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla osób przebywających na urlopach wychowawczych

Jak pamiętamy podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, zgodnie z art. 81 ust 8 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U z 2018r. poz. 1925) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Do października 2018r. kwota ta wynosiła 520,00zł brutto.

Ustawodawca zdecydował jednak, że od 01 listopada 2018r. wzrosną kwoty świadczeń rodzinnych. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosić będzie 620,00zł brutto i taka też będzie podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych nie mających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętajmy, że deklarując składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych posługujemy się okresami należnymi, nie uwzględniając przesunięć pensji w przedsiębiorstwach. Dlatego też w raportach imiennych ZUS i deklaracjach rozliczeniowych nową wartość musimy podać już w deklaracji za listopad, bez względu na ty czy wypłata pensji następuje na koniec miesiąca, czy do 10tego dnia miesiąca następnego. Dzieje się tak ponieważ składki za takie osoby nie należą się od wypłaconego wynagrodzenia, a są wartością stałą określoną ustawą.