Jak ustalić przychód przy objęciu udziałów w spółce?

lis 30 2017

Jak ustalić przychód przy objęciu udziałów w spółce?

W przypadku wniesienia przez podatnika do spółki kapitałowej przed 1 stycznia 2017 r. wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w innej spółce, przychodem była wartość nominalna objętych udziałów. Jest to wielkość stała i wynika z umowy lub aktu założycielskiego spółki.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 lipca 2017 r. (II FSK 1758/15).

Odpowiemy na Państwa pytania:

http://swgk.pl/pl/uslugi/podatki

podatki@swgk.pl