Indywidualny rachunek bankowy w ZUS.

paź 30 2017

W październiku 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do rozsyłania za pośrednictwem Poczty Polskiej informacji o indywidualnych rachunkach bankowych. Każdy przedsiębiorca zgłoszony w Zakładzie otrzyma informację o ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jego aktualny adres wykonywanej działalności. Jeśli dane są niepoprawne należy jak najszybciej skorygować.

Jeżeli jednak do końca grudnia 2017r. przedsiębiorca nie otrzyma informacji o swoim indywidualnym rachunku bankowym powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS, w której taki numer otrzyma, lub może skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22-560-16-00).

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie niemożliwością opłaty składek na należne ubezpieczenia, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Rodzi to niebezpieczeństwo sytuacji, w której przedsiębiorca opłacający składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zostanie z tych ubezpieczeń wyłączony z uwagi na nieopłacenie składek w obowiązującym go terminie.

Przedsiębiorcy którzy mają aktywny swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, po zmianie rachunków bankowych, znajdą informację na ten temat w zakładce „Płatnik”

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

hr@swgk.pl

http://swgk.pl/pl/uslugi/ksiegowosc