HLB Sarnowski&Wiśniewski zakończył realizację drugiego ze swoich unijnych projektów

sty 02 2012

HLB Sarnowski&Wiśniewski zakończył realizację drugiego ze swoich unijnych projektów „Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję HLB na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

DOTACJE NA INNOWACJE
HLB SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI Sp. z o. o.

HLB Sarnowski & Wiśniewski informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję HLB na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

Celem projektu było umożliwienie spółce rozpoczęcia działalności eksportowej i zaoferowania swoich innowacyjnych usług na rynkach zagranicznych. Realizacja niniejszego projektu polegała na opracowaniu strategicznego Planu Rozwoju Eksportu. Projekt został zrealizowany 
w okresie 01-10-2011 – 31-12-2011. 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl
http://www.mswia.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO