HLB Sarnowski &Wiśniewski konsoliduje rynek usług doradczych

sie 16 2011

Grupa Sarnowski & Wiśniewski, której dominującą spółką jest HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. przejęła dwie poznańskie spółki doradcze.

KDA Audyt Sp. z o.o. oraz KDA Kancelaria Doradców i Audytorów  Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. to spółki przejęte przez Grupę Sarnowski & Wiśniewski. Przejęcie spółek ma na celu uzupełnienie portfela usług doradczych dla klientów Grupy o obsługę księgową oraz wzmocnienie pionu podatkowego Grupy.

Spółki KDA Audyt i KDA Kancelaria Doradców i Audytorów to poznańskie firmy działające na rynku usług doradczych od 1993 r. Jako jedne z najdłużej działających w tej branży firm na polskim rynku, zatrudniają ponad 30 specjalistów, świadcząc wszechstronne usługi z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego oraz usług audytorskich i szkoleniowych.

Efektem przeprowadzonej konsolidacji jest wzmocnienie pionu doradztwa podatkowego oraz pionu audytu Grupy Sarnowski & Wiśniewski. Dzięki wejściu nowych spółek do Grupy Sarnowski & Wiśniewski klienci Grupy uzyskali dostęp do usług kadrowo-księgowych realizowanych przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

-Szacujemy, że efektem przeprowadzonej konsolidacji będzie wzrost przychodów o 30%, do około 10 mln w tym roku. Planujemy także w najbliższej przyszłości debiut na New Connect, co pozwoli nam pozyskać środki na ewentualne kolejne akwizycje – powiedział Wojciech Komer – prezes HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.

Nowy zarząd przejętych spółek wspierać będą jako członkowie Rady Nadzorczej – Hanna Kozłowska i Tomasz Kozłowski, dotychczasowi zarządzający spółek oraz Ryszard Szwejk, biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Grupa Kapitałowa Sarnowski & Wiśniewski to obecnie ponad 80 specjalistów oraz 5 spółek, z których dominującą jest HLB Sarnowski & Wiśniewski – specjalizująca się w obszarze badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz doradztwie podatkowym. W 2010 roku spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski zajęła 8 miejsce wśród audytorów spółek giełdowych w rankingu Gazety Parkiet oraz 16 miejsce w rankingu firm audytorskichDziennika Rzeczpospolita.

HLB Sarnowski & Wiśniewski jest jednocześnie od 2009 r. członkiem międzynarodowej sieci  HLB International, jednej z 12-stu największych sieci spółek doradczych na świecie.