HLB Sarnowski & Wiśniewski doradcą przy prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA

mar 16 2011

Konsorcjum firm, wśród nich HLB Sarnowski & Wiśniewski weźmie udział  w procesie prywatyzacyjnym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę na świadczenie usług doradczych przy prywatyzacji KSC S.A. 16 marca 2011 roku.

HLB Sarnowski & Wiśniewski zajmie się przygotowaniem części finansowej prospektu emisyjnego.

Oprócz poznańskiej spółki do konsorcjum należą: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Baker& McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. K. z siedzibą w Warszawie.

Uprawnionych do nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jest ok. 20 tys. osób – w tym blisko 18 tys. plantatorów współpracujących ze Spółką oraz ok. 1,6 tys. pracowników KSC S.A.