HLB Sarnowski & Wiśniewski członkiem XBRL Polska

lip 06 2010

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia XBRL Polska spółka HLB Sarnowski&Wiśniewski od lipca br. została przyjęta do grona Członków wspierających Stowarzyszenie. Tym samym firma dołącza do grona podmiotów wspierających rozwój nowego interaktywnego standardu, który ułatwi raportowanie w Polsce.

HLB Sarnowski&Wiśniewski po otrzymaniu pod koniec minionego roku dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  opracowuje oprogramowaniem XBRL, którego jednym z kluczowych elementów jest taksonomia norm i wymogów ujawniania informacji w sprawozdawczości finansowej w Polsce.

Obecnie tworzone  są kompleksowe narzędzia pozwalające w sposób przejrzysty i bezproblemowy na tworzenie i generowanie sprawozdań finansowych zgodnych ze standardami XBRL.