Dodatek za pracę w nocy 2019.

kwi 01 2019

Za porę nocną zgodnie z Kodeksem Pracy uznajemy 8 godzin pomiędzy 21:00, a 7:00 rano. Najczęściej pracodawcy w swoich zakładach pracy definiują ją w godzinach 22:00 – 6:00. Pamiętajmy, że jeśli nasz zakład pracuje w nocy, musimy poinformować pracowników o tym jakie godziny przyjmujemy jako pracę w tej porze.

Za pracę w nocy należy się stosowana rekompensata. Co ważne aby nasza praca uznana była za pracę w nocy nie musimy pracować w niej pełne 8 godzin. Zgodnie z Kodeksem Pracy za pracownika pracującego w nocy uważamy osobę której rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego 0,25 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada właśnie na te godziny.

Wysokość dodatku za pracę w nocy wynosi 20% minimalnej stawki godzinowej. I tak w 2019r. dodatek brutto za godzinę pracy wynosi:

  • za styczeń – 2,56zł
  • za luty – 2,81zł
  • za marzec, kwiecień i maj – 2,68zł
  • za czerwiec – 2,96zł
  • za lipiec – 2,45zł
  • za sierpień i wrzesień – 2,68zł
  • za październik – 2,45zł
  • za listopad – 2,96zł
  • za grudzień – 2,81zł