Dni wolne i czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

cze 26 2018

Dni wolne i czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

DNI WOLNE

Pracownikowi, który wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (sobota), przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę i święta pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy, który będzie przypadał:

- w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli, jeśli nie jest to możliwe udzielenie dnia wolnego musi nastąpić do końca okresu rozliczeniowego, a w ostateczności pracownikowi należy się dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę.

- do końca okresu rozliczeniowego za pracę w święta.

CZAS WOLNY

Czas wolny w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może być udzielony pracownikowi na jego wniosek jak i bez zastosowania wniosku.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

 

Bez wniosku pracownika pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

W przypadku odbioru czas wolnego nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.