Dariusz Sarnowski odznaczony przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

paź 30 2012

Dariusz Sarnowski- Członek Zarządu oraz współzałożyciel HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. - otrzymał dnia 19 października 2012 roku, honorowe odznaczenie Kapituły Odznaczeń Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za „szczególne osiągnięcia na rzecz samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz na polu rozwoju rewizji finansowej i rachunkowości.”

Wieloletnia praktyka Dariusza Sarnowskiego w zakresie rozwoju krajowych standardów rachunkowości oraz pracy dydaktycznej w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pozwala spółce HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. na nieustanne podnoszenie jakości usług i dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań z zakresu rachunkowości i audytu finansowego.