Awans HLB Sarnowski & Wiśniewski w rankingu firm audytorskich

lut 12 2010

8. lutego br. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował kolejny ranking firm audytorskich. W tym roku spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski uplasowała się na 17. miejscu. Awans o 11 oczek możliwy był dzięki m. in. zwiększeniu liczby zatrudnionych pracowników oraz utrzymaniu poziomu ilości przebadanych spółek. W rankingu oceniono także sieci zrzeszające spółki audytorskie. HLB Polska uplasowała się na 11. miejscu.

W 2009 roku obserwowaliśmy kontynuację tendencji z roku wcześniejszego w postaci zmniejszenia zainteresowania podmiotów usługami związanymi z wprowadzaniem spółek do publicznego obrotu, zarówno na rynku podstawowym, jak i New Connect. Ta tendencja wydaję się odwracać w bieżącym roku. Zaobserwowaliśmy także zjawisko migracji części naszych dotychczasowych klientów w kierunku tańszych audytorów, jak również sytuacji przeciwnej dotyczącej pozyskania nowych klientów, poszukujących usługi na wysokim poziomie jakości, jednak o cenie niższej od oferty przedstawianej przez firmy z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Naszą receptą na zabezpieczenie się przed zmianami cen poszczególnych usług na rynku jest dywersyfikacja portfela świadczonych przez nas usług. Dołączenie w 2009 roku do HLB International pozwoliło nam świadczyć usługi dla podmiotów z grup kapitałowych  naszych klientów prawie we wszystkich krajach świata. Współpraca międzynarodowa dała nam również dostęp do światowego know – how, zarówno w zakresie narzędzi jak i interpretacji coraz bardziej skomplikowanych przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W 2010 roku, będziemy kontynuować rozwój nowych segmentów naszej działalności, w tym przede wszystkim, usług i rozwiązań informatycznych – powiedział Wojciech Komer – prezes HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.

Opublikowany przez „Rzeczpospolitą” ranking powstał na podstawie sprawozdań finansowych zamieszczonych w Monitorze Polskim B oraz ankiet rozesłanych do firm audytorskich.

Do ustalenia punktacji wzięto pod uwagę przychody z audytu, liczbę zbadanych podmiotów, liczbę biegłych rewidentów oraz zatrudnionych osób przy audycie. W rankingu znalazło się 60 firm audytorskich.