A1 dla obywateli państw trzecich

lip 17 2018

A1 dla obywateli państw trzecich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił, a właściwie uszczelnił, czy sprocedurował zasady wydawania zaświadczeń A1 dla obywateli państw trzecich, których chcemy oddelegować do pracy za granicą lub wystąpić dla nich o pracowniczą kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ.

Nie wystarczy już samo wystąpienie przez pracodawcę o nadanie A1. Aby otrzymać dokument obcokrajowiec musi udowodnić, że legalnie pracuje na terytorium Polski oraz, że jest polskim rezydentem podatkowym. O ile nie stanowi problemu spełnienie pierwszego warunku, który określać będzie nam pozwolenie na pracę i umowa o tyle, aby udowodnić rezydencję podatkową należy legitymować się Certyfikatem Rezydencji Podatkowej wystawianym przez Urzędy Skarbowe.

Aby otrzymać taki dokument należy przebywać na terytorium Polski min. 183 dni w roku, lub udowodnić, że przeniosło się do Polski swoje centrum interesów życiowych.

Dlatego też najmocniej zmiany może odczuć branża transportowa. Wielu z kierowców zatrudnianych przez polskie firmy jest obcokrajowcami spoza krajów Unii Europejskiej. Kierowca w transporcie międzynarodowym, co do zasady powinien posiadać dokument A1, jeśli ma pozostawać w polskim systemie ubezpieczeń. Jednakże biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy może nie otrzymać rezydencji podatkowej z uwagi na to, że fizycznie nie przebywa w Polsce 183 dni. W praktyce może okazać się, że z uwagi na ilość krajów, do których jeździ w żadnym z nich nie przebywa ponad pół roku. Jeśli dodatkowo jego centrum interesów życiowych (rodzina, znajomi, jakaś cześć otrzymywanych dochodów) znajduje się w jego ojczystym kraju, będzie to argumentem o nie przyznawaniu Certyfikatu Rezydencji Podatkowej w Polsce.

Na chwilę obecną ciężko ocenić jak zachowywać się będą w takich przypadkach Urzędy Skarbowe, ale mamy zapewnienia, że każdorazowy przypadek jest traktowany zarówno przez Urząd Skarbowy jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sposób indywidualny.